israeli-art.com

Mit der Hilfe des Himmels...

 

Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!
This is free information, but if you find it useful, you can help its development with your donation.

hagalil.com

Search haGalil

 
Veranstaltungskalender
Newsletter abonnieren
e-Postkarten
 
Bücher / Morascha
Musik
Koscher leben...
TourismusDE-Titel
US-Titel


Israel 1948
[DEUTSCH] [ENGLISH] [CZECH] [HEBREW] [RUSSIAN]

JINDŘICH MARCO
Narodil se v Praze v r. 1921. O fotografii se zajímal již od mládí, ale německá okupace Československa mu znemožnila studium na vysoké škole. Po skončení války a návratu z tábora nucených prací se věnoval obrazovému zpravodajství v čs. i zahraničním tisku.
Vydal dvě knihy — o Praze a o Anglii. Po komunistickém puči v r. 1948 ztratil veškerou možnost dál pracovat ve své profesi; r. 1950 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na deset let do vězení. Po propuštění se vrátil k fotografii — podílel se na řadě knih pro čs. i zahraniční nakladatelství. Jeho kniha „Soudruh agresor" ze srpnových událostí roku 1968 vyšla pod pseudonymem v zahraničí; v Československu byla vydána až v r. 1990.
Jindřich Marco žije a pracuje v Praze.

V létě roku 1948 jsem pro čs. a americký tisk fotografoval život v nově vzniklém státě Izrael. Mnohem víc než o oficiální dění jsem se zajímal o život obyčejných lidí. Jejich osudy byly často dramatické, jejich odvaha a víra v budoucnost po pohromách 2. světové války obdivuhodná.
Fotografie v této publikaci jsou dnes již vesměs historické. Naprostá většina z nich se dostává na veřejnost poprvé, po třiačtyřiceti letech od událostí, které zachycují. Chci věřit, že tak dlouhý čas jim neubral na zajímavosti a síle výpovědi.


Haifa, přislav, příjezd immigrační lodi z Evropy


Haifa, přistěhovalci při výstupu z lodi


Haifa, přístavní kontrola osobních dokladů


Haifa, přístav, čekárna pro matky s dětmi


Haifa, uprchlíci z východní Evropy

... ... ...

Jindrich Marco: Israel 1948
Just New Books - ISBN 80-85338-01-7

[DEUTSCH] [ENGLISH] [CZECH] [HEBREW] [RUSSIAN]

[HAIFA in Herzl Altneuland]

 

 
Jüdische Weisheit

 


haGalil onLine

Kontakt: hagalil@hagalil.com
1995/2006 © by haGalil onLine®
Munich - Kirjath haJowel - All Rights Reserved
haGalil onLine - Editorial
Impressum